Hi ! h_title
Support
Home
Zoeken
Zoekalgoritme
Zoekalgoritme

Het Fuzzy Search zoekalgoritme is de laatste optie in de zoekfunnel. Als er geen resultaat wordt gevonden op de gehele zoekzin, wordt er in dit algoritme afzonderlijk gezocht op alle woorden die de zoekzin bevat. Alle producten die één of meerdere zoektermen uit de zoekzin bevatten worden geselecteerd. Je kunt het Fuzzy Search zoekalgoritme dus zien als laatste redmiddel, want iets tonen is beter dan niets!

Zoekeigenschappen

In het algoritme kan je verschillende eigenschappen met behulp van de dropdown kiezen, dit zijn de zoekeigenschappen. Zoekeigenschappen zijn de eigenschappen van een product waar doorheen gezocht mag worden. Tweakwise zoekt namelijk niet standaard door alle eigenschappen van een product heen. Welke zoekeigenschappen je moet inregelen is afhankelijk van je shop. Denk bijvoorbeeld aan productnaam, merk, categorie, producttype, kleurmateriaal et cetera. Om de voor jouw shop interessante zoekeigenschappen te bepalen kun je kijken naar de lijst van veel gezochte zoektermen onder Statistieken & Rapportage.

Full Text Rank

Om zo relevant mogelijk te zijn wordt de sortering standaard gedaan door het Full Text Rank algoritme, dus niet door een sorteeroptie in Tweakwise. Full Text Rank is een algoritme dat voor elk gevonden product een score op basis van relevantie bepaalt. Denk dan bijvoorbeeld aan hoeveel termen van de zoekzin voorkomen bij het product en ook het aantal keren dat een trefwoord voorkomt in de tekst waar doorheen gezocht wordt. Maar ook hoeveel vervoegingen er hebben plaatsgevonden. Wanneer je zoekt op fiets, zal een product met ‘fiets’ in de zoekeigenschappen beter scoren dan een product met ‘fietsen’. Maar hij houdt ook rekening met de afstand van de termen: hoe dichter op elkaar, hoe hoger de rank.

Vervoegingen

Het zoekalgoritme houdt rekening met vervoegingen. Onder vervoegingen wordt verstaan:

  • Meervouden (fiets – fietsen)
  • Werkwoord vervoegingen (fiets – fietste – gefietst)
  • Splitsingen (waterfles: water - fles)

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de vervoegingen van deze splitsingen (fles – flessen -geflest)

Vervoegingen worden bepaald aan de hand van Microsoft Full Tekst Forms of Inflectional. En zijn afhankelijk van de taal die wordt meegestuurd in het request (tn_lang). Vervoegingen werken alleen voor bestaande woorden. Bevat de zoekopdracht andere tekens dan letters, zal deze niet vervoegd worden.

Synoniemen

Het Fuzzy Search zoekalgoritme houdt rekening met de ingestelde synoniemen op de volgende manier:

  • Synoniemen werken op alle eigenschappen geconfigureerd in het algoritme
  • Synoniemen werken ook i.c.m. andere termen in de zoekzin (Voorbeeld: Jeans – Spijkerbroek; zoek je op dames spijkerbroek > gaat dit ook goed.
  • Synoniemen werken niet op onderdelen van het woord, maar worden gesplitst op spatie. (Voorbeeld: Grand theft auto > gta, zorgt niet voor draagtas als resultaat)
  • Synoniemen werken niet bij een synoniem langer dan drie woorden.

Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding