Hi ! h_title
Support
Home
Merchandising
Templates
Templates

Om het resultaat van verschillende sorteertemplates of filtertemplates te vergelijken kan het handig zijn om hiervoor een a/b test op te zetten. Dit kan door een parameter toe te voegen aan het request. Met deze parameter overschrijf je als het ware hetgeen dat gekoppeld is aan de categorie. Daarmee kun je forceren dat groep A een ander template te zien krijgt dan groep B. De volgende parameters kunnen hiervoor gebruikt worden:

tn_ft

number

(query)

Overruling the linked filter template with the specified template.

Example: ?tn_ft=2
tn_st

number

(query)

Overruling the linked sorting template with the specified template.

Example: ?tn_st=4

 

Het is ook te vinden op: https://docs.tweakwise.com/reference/filtertemplate_getfiltertemplatebyid

Het nummer in de parameter is het ID van het filter- of sorteertemplate, deze kun je vinden in de URL als je het betreffende template geopend hebt. Bijvoorbeeld:


Het kan zijn dat het niet werkt om een parameter aan de URL toe toevoegen binnen de shop en dat het geactiveerd moet worden door je implementatiepartij.

Let op: De a/b test zelf valt buiten de scope van Tweakwise. Wij faciliteren enkel de mogelijkheid door middel van het beschikbaar stellen van parameters.


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding