Hi ! h_title
Support
Home
Zoeken
Suggesties
Suggesties

De zoekzinsuggesties en/of de productsuggesties kan je altijd uitzetten. Hoe je dit kan doen is afhankelijk van je platform en type implementatie.

Magento 1
In Magento 1 kan je aangeven of je suggesties wilt tonen, je kan dit doen in het CMS: Module Systeem > Configuratie > Catalogus > Tweakwise. In deze module vindt je een blok: ‘Search Autocomplete’.

Bij Enabled kun je aangeven of je überhaupt suggesties wilt tonen. Bij Add products en Add suggestions kan je de keuze maken of je alleen productsuggesties of alleen zoekzinsuggesties toont, of beide.  Bij Max results kan je aangeven hoeveel suggesties er bekend moeten zijn voordat er resultaten in de autocomplete verschijnen. En Minimal search characters to start autocomplete search geeft aan vanaf hoeveel ingevoerde tekens de suggesties getoond moeten worden.

Tenslotte wordt bij Stay in category bepaald welke suggesties getoond worden. Met andere woorden, deze instelling activeren (op 'Ja' zetten) resulteert erin dat de autocomplete wordt aangepast aan de huidige categorie binnen Magento. Als er geen huidige categorie is (bijvoorbeeld bij het opvragen van een CMS pagina of de homepage) zal dit geen invloed hebben.

Magento 2
In Magento 2 kan je aangeven of je suggesties wilt tonen, je kan dit doen in het CMS: Module Winkels > Configuratie > Tweakwise. In deze module vindt je een blok: ‘Autocomplete’.

Bij Enabled kan je aangeven of je überhaupt suggesties wilt tonen. Bij Show products en Show suggestions kan je de keuze maken of je alleen productsuggesties of alleen zoekzinsuggesties toont, of beide. Bij Max results kan je aangeven hoeveel suggesties er bekend moeten zijn voordat er resultaten in de autocomplete verschijnen. Tenslotte wordt bij Stay in category bepaald welke suggesties getoond worden. Met andere woorden, deze instelling activeren (op 'Ja' zetten) resulteert erin dat de autocomplete wordt aangepast aan de huidige categorie binnen Magento. Als er geen huidige categorie is (bijvoorbeeld bij het opvragen van een CMS pagina of de homepage) zal dit geen invloed hebben.

Andere implementaties
Voor andere platformen en eigen implementaties kan je terecht bij je webbouwer om de suggesties te deactiveren.


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding