Hi ! h_title
Support
Home
Magento
SEO Extensie
SEO Extensie

Het beheer van attribute landing pages vindt plaats in de volgende modules:
Magento2 Admin Panel > CMS > Content > section Attribute landingpages > Manage pages

In de demo omgeving is een landingspagina ingericht met onderstaande URL:
https://tweakwise2-ce-seo.emico.nl/men/blue/pants
In de volgende paragrafen worden de verschillende configuratie opties verder toegelicht.

General > Active

Optie om deze landingspagina aan/uit te zetten

General > Category

Instelling om aan te geven voor welke categorie deze landingspagina werkt. Je kan gemakkelijk de juiste categorie uit de boomstructuur selecteren.

General > URL Path

Aangeven achter welke URL deze landingspagina moet komen te staan. Geef alleen het path op. Dus de URL zonder de hostname.

Bijvoorbeeld:

De gehele URL voor de landingspagina is: https://tweakwise2-ce-seo.emico.nl/men/blue/pants
Geef dan in dit veld alleen het path weer, te weten: men/blue/pants
Mocht je deze URL toch starten of eindigen met een slash (‘/’) dan wordt deze automatisch verwijderd bij het opslaan.

General > Filter attributes

De key feature van een attribute landings pagina is dat je een mooie URL krijgt naar een categorie pagina waar bepaalde filter waardes zijn geselecteerd. In deze sectie kan je aangeven welke filter waardes geselecteerd moeten worden.

In het CMS ziet het er als volgt uit:

In de kolom ‘Attribute’ moet je de ‘attribute code’ invullen. In de kolom ‘Value’ moet je de waarde invullen voor het filter dat geselecteerd moet worden. Hier kun je alleen de filters kiezen die op het filtertemplate staan. Die filters mogen wel op 'Niet tonen' staan.

Je kan de juiste waardes vinden in de URL. Ga naar de Magento shop en naar de bewuste categorie. Klik daar de filter waardes aan die je wilt zetten voor deze landingspagina. Je ziet bovenin de URL de attribute en waardes verschijnen. Zie bijvoorbeeld:

Voor URL Builder Strategy op ‘query params’:
https://tweakwise2-ce-seo.emico.nl/women/tops-women/jackets-women.html?color%5B0%5D=Blue

Voor URL Builder Strategy op ‘URL Segments’:
https://tweakwise2-ce-seo.emico.nl/women/tops-women/jackets-women.html/color/Blue/

Vanuit deze URL kan je de waardes gemakkelijk kopieren naar de module.

LET OP: Het kan zijn dat je voor de categorie pagina een ander filter template hebt geselecteerd dan je voor de attribute landings pagina doet. Als je in deze module attributen hebt gebruikt die niet in de filter template zitten dan worden ze genegeerd. Je merkt dat je dan meer producten terug krijgt dan je zou verwachten.

General > Hide selected filters

Met deze optie kan je ervoor kiezen om de filters die je hebt ingesteld bij Search attributes niet te tonen in het filter template. 

General > Tweakwise template

Hiermee moet je instellen welke Filter Template uit Tweakwise gebruikt moet worden. Hiermee overrule je de instelling van Tweakwise waarbij een filter template per categorie ingesteld kan worden.

General > Active stores

Instelling om aan te geven voor welke storeview deze landingspagina werkt. Je kan gemakkelijk de juiste storeview uit de boomstructuur selecteren. Multiple select is mogelijk.

General > Allow link in faceted search

Hiermee kan je aangeven of je voor deze landingspagina ook wil crosslinken. Dat wil zeggen dat als een klant gebruik maakt van de filtering en hij selecteert de filters waarvoor een landingspagina beschikbaar is, het systeem deze landingspagina, met de juiste URL oppakt. Als deze functie uit staat zal de juiste URL voor de landingspagina niet gebruikt worden maar zal, afhankelijk van de optie URL Builder Strategy de URL opgebouwd worden.

Content > Heading

Mogelijkheid om de pagina header toe te voegen. Deze kop wordt tussen <H1> tags weergegeven. Zie:

Content > Tekst above results

Mogelijkheid om content (met opmaak) toe te voegen tussen de Header image en de weergave van producten (product list).

Resultaat:

Content > Tekst below results

Mogelijkheid om content (met opmaak) toe te voegen tussen de weergave van producten (product list) en de footer.

Resultaat:

Tip: Je kan ook een widget toevoegen in zo’n content blok. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om een Tweakwise – featured products blok toe te voegen. Je kan dus erg gemakkelijk recommendations in beeld krijgen.

SEO > Canonical URL

Je kan zelf bepalen welke canonical URL voor deze landingspagina getoond moet worden. Vul je niks in, dan wordt de URL van de pagina gebruikt. Dat is de URL die voor deze attribute landingspagina is opgegeven (zie optie URL path).

SEO > Meta title

Dit is de meta titel van de pagina. Deze titel wordt in de header in de HTML neergezet.

SEO > Meta keywords        

Dit zijn de meta keywords van de pagina. Deze worden in de header in de HTML neergezet.

SEO > Meta description

Dit is de meta description van de pagina. Deze wordt in de header in de HTML neergezet.

Overview page > Overview page

Het is mogelijk om deze landingspagina te presenteren op een overview page. Selecteer hier dan op welke overview page je deze landingspagina wilt presenteren.

Overview page > Image

Op de overview pagina kan deze landingspagina gepresenteerd worden met daarbij getoond een afbeelding. Hier kan je deze afbeelding uploaden.

Allow crosslinken (andere locatie)

Deze optie is op een andere locatie in het CMS te vinden:

Magento2 Admin Panel > CMS > Stores > Configuration > Emico extensions > Attribute landingpages > section ‘General’

Met deze optie kan je het crosslinken mogelijk maken.


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding