Hi ! h_title
Support
Home
Filtering
Guided selling
Guided selling

1. Begin met het aanmaken van een nieuwe Guided Selling door op Nieuwe guided selling te klikken. 

2. Selecteer vervolgens het type Funnel.

3. Bepaal eerst een naam voor de Funnel en voeg een code toe. Op basis van deze code wordt de Funnel aangeroepen in de shop. Daarnaast moet je een filtertemplate selecteren. De filters die op dat filtertemplate zijn toegevoegd kan je dan gebruiken in de Funnel. Deze template wordt na het beantwoorden van de vragen ook op de resultatenpagina getoond. Daarnaast voeg je ook een sorteertemplate toe. Dit sorteertemplate wordt gebruikt om de producten te sorteren op de resultatenpagina.

In dit voorbeeld gaan we een Funnel maken voor meubels. 

4. Selecteer een categorie, dit doe je op het tabblad Voorselectie. Deze categorieselectie geeft aan uit welke categorie er producten getoond mogen worden. In dit voorbeeld wil je meubels tonen, dus wil je alleen producten zien uit de categorie Meubels. Sla nu de Funnel op om door te gaan.

5. Wil je daarnaast nog een voorselectie uit een eigenschap toevoegen, bijvoorbeeld alleen producten van eigen merk, dan kun je dat aangeven door een filter toe te voegen. Je selecteert dan bijvoorbeeld de eigenschap Merk en geeft als voorwaarde aan dat het alleen bijvoorbeeld het eigen merk Tweakwise zichtbaar mag zijn.

6. Nu de Funnel is aangemaakt kan je vragen gaan toevoegen, klik hiervoor in het tabblad Algemeen op Voeg vraag toe. Vul een vraag in en selecteer op basis van welke eigenschap deze vraag is gebaseerd. In dit voorbeeld willen we de woonstijl van de klant weten en daarvoor gebruiken we ook de eigenschap woonstijl. Aan de vraag kunnen ook een toelichtingstekst en een afbeelding URL toegevoegd worden. Sla op om verder te gaan.

7. Bepaal of de selectie op basis van enkelvoudige of meervoudige keuzes gemaakt kan worden. Indien je voor meervoudige keuze kiest, neemt hij de logica van de instelling van de eigenschap op het filtertemplate over. Daarnaast kun je instellen of de vraag overgeslagen mag worden of niet. Als je dit hebt ingevuld kan je antwoorden gaan toevoegen.


8. Een antwoord kan je op twee verschillende manieren toevoegen. Je kan ervoor kiezen om alle waarden van een eigenschap in één keer als antwoorden toe te voegen aan de antwoordmogelijkheden. Gebruik dan de button Eigenschapwaarden als antwoord.
Wanneer je zelf de antwoorden wilt maken gebruik je de button Voeg antwoord toe. Dan kan je zelf een antwoord instellen met daarbij de waarden die onder dit antwoord hangen. Je kan ook meerdere waarden onder één antwoord hangen. 

9. Door op het antwoord te klikken kan je ook verschillende opties per antwoord bepalen. Op het tabblad Algemeen kan je de volgende opties invullen:

  • Subtitel
  • Extra toelichting
  • Er kan een afbeelding toegevoegd worden door de afbeelding URL in te vullen.
  • Eigenschap Matching:
    • Op basis van waarden. Hier kunnen alle waarden geselecteerd worden die in de feed bij de geselecteerde eigenschap horen
    • Op basis van range. Als de waarden een numeriek getal zijn kan er een bereik aangegeven worden bij deze optie
    • Niet matchen. Bij deze optie worden alle producten geselecteerd en vindt er geen selectie plaats. Deze optie zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als de klant kan kiezen ‘Geen voorkeur

Daarnaast kan het zo zijn dat een bepaald antwoord invloed heeft op de volgorde van de vragen. Deze vervolgvragen stel je in bij het antwoord op het tabblad Dynamisch. Hier kun je aangeven welke volgende vraag je wil tonen als bezoekers dit antwoord selecteren:

Zodra je alles hebt ingevuld heb je een Funnel aangemaakt en is deze klaar voor gebruik!

Op de resultatenpagina worden de producten en de gebruikte filters geselecteerd terug gegeven. Er komen altijd producten terug, want zodra een vraag geen producten meer heeft dan wordt die vraag overgeslagen. 


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding