Hi ! h_title
Support
Home
Connectivity
Google Analytics
Google Analytics

Er zijn verschillende dingen veranderd in Google Analytics 4 ten opzichte van Universal Analytics. De onderstaande tabel vat de mapping tussen Universal Analytics Metrics en Google Analytics 4 metrics samen. Daarnaast zijn sommige metrics verdwenen, of is de interpretatie veranderd, en zijn er enkele nieuwe metrics toegevoegd. Dit wordt hieronder in de tabel uitgelegd.

UA metric

GA4 metric

ga:pageviews

Page views

ga:uniquePageviews

N/A

ga:buyToDetailRate

Purchase-to-view rate

ga:itemQuantity

Items purchased

ga:revenuePerItem

N/A

ga:itemRevenue

Item revenue

ga:uniquePurchases

N/A

ga:itemsPerPurchase

N/A

ga:productDetailViews

Items viewed

ga:productListCTR

Item list click-through rate

ga:productListClicks

Items clicked in list

ga:productListViews

Items viewed in list

ga:cartToDetailRate

Cart-to-view rate

ga:productAddsToCart

N/A

ga:uniquePageviews:

Door Google gedefinieerd als "Unieke pageviews is het aantal sessies waarin de opgegeven pagina ten minste één keer werd bekeken. Een unieke pageview wordt geteld voor elke pagina-URL + paginatitel combinatie."

De unieke pageviews metric is verwijderd in GA4.

ga:revenuePerItem:

Door Google gedefinieerd als "De gemiddelde opbrengst per item".

De metric bestaat niet meer in GA4. Op basis van de definitie zou deze echter kunnen worden berekend door de inkomsten per item te delen door de gekochte items.

ga:uniquePurchases:

Door Google gedefinieerd als "Het aantal gekochte productsets. Als gebruikers bijvoorbeeld 2 frisbees en 5 tennisballen kopen op de site, is dit 2."

Deze metric bestaat ook in GA4 als "e-commerce aankopen", maar Google staat niet toe dat deze metric wordt opgehaald voor specifieke items. Dit betekent dat we het niet kunnen ondersteunen.

ga:itemsPerPurchase:

Door Google gedefinieerd als " Het gemiddelde bedrag van dit artikel (of groep artikelen) dat per aankoop wordt verkocht."

Deze metric bestaat niet meer in GA4, en kan ook niet zelf worden berekend omdat we de metric "e-commerce aankopen" niet kunnen ophalen zoals hierboven vermeld.

ga:productAddsToCart:

Door Google gedefinieerd als "Aantal keren dat het product is toegevoegd aan winkelwagen".

Op het eerste gezicht lijkt deze metric hetzelfde als de metric "Items toegevoegd aan winkelwagen" die we ondersteunen voor GA4, maar hij is waarschijnlijk anders. De UA-metriek telt waarschijnlijk het aantal keren dat op de knop Toevoegen aan winkelwagentje is geklikt, terwijl de GA4-metric het aantal aan het winkelwagentje toegevoegde artikelen telt. Daardoor kan de GA4-metric in sommige gevallen hoger uitvallen.

Er zijn ook enkele nieuwe metrics beschikbaar:

Items added to cart

Het aantal artikelen dat aan de winkelwagen is toegevoegd.

Items checked out

Het aantal artikelen in het winkelwagentje tijdens het afrekenen.

Items viewed in promotion

Het aantal bekeken items in een promotie

Items clicked in promotion

Het aantal aangeklikte artikelen in een promotie

Item promotion click through rate

Het aantal gebruikers dat een promotie heeft geselecteerd gedeeld door het aantal gebruikers dat dezelfde promotie heeft bekeken


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding