Hi ! h_title
Support
Home
Developers
Features
Features

 

Profilekey en productkeys

De profilekey voor Personal Merchandising kun je zelf bepalen, denk hierbij aan customerID, cookieID, IP Hash et cetera. De productkey moet gelijk zijn aan het artikelnummer zoals deze bekend is in Tweakwise:

Om de Personal features, zoals personal feed, laatst bekeken en eerder gekocht van Personal Merchandising te gaan gebruiken moet je de volgende 2 stappen volgen:
1. Data naar Tweakwise Pushen

2. Data ophalen uit Tweakwise

Stap 1: Data naar Tweakwise pushen

Je pusht de data naar de Tweakwise Analytics API met een Javascript plugin. Plaats de plugin op je site met GTM en push de data die in GTM binnenkomt door naar de API met de onderstaande scripts:

Tracking Script

Plaats het tracking script op alle pagina’s waar iets getrackt moet worden. Het tracking script moet voor de push geplaatst worden.


var tweakwiseKey = 'NAVIGATOR_KEY';

var profileKey = 'PROFILE_KEY';

(function(w, d, l, i, p, u) {

      w['_twa'] = l;

      w[l] = w[l] || [];

      w[l].push({ 'twa.start': new Date().getTime(), event: 'twa.js' });

      w[l].push({ 'twa.instance': i, event: 'twa.init' });

      w[l].push({ 'twa.profile': p, event: 'twa.profile' });

      var f = d.getElementsByTagName('script')[0],

      j = d.createElement('script');

      j.async = true;

      j.src = u;

      f.parentNode.insertBefore(j, f);

  
})(window, document, 'tweakwiseLayer', tweakwiseKey, profileKey, "//navigator-analytics.tweakwise.com/bundles/scout.js");

Tracking Methods

Er zijn verschillende tracking methodes om data naar de Tweakwise Analytics API te pushen:

Product View

De Product View methode is bedoeld om de weergave van een product te meten. De push werkt als volgt:

tweakwiseLayer.push({

   event: 'productView',

   data: {

      profileKey: 'XXX',

      productKey: 'AA-43242312-1'

   }

});

Purchase

De Purchase methode is bedoeld om aankopen te meten. De aanroep werkt als volgt:

tweakwiseLayer.push({

   event: 'purchase',

   data: {

      profileKey: 'XXX',

      productKeys: ['AA-43242312-1', 'AA-43242312-2', 'AA-43242312-3']

   }

});

Search

De Search methode is bedoeld om zoekzinnen te meten. De push werkt als volgt:

tweakwiseLayer.push({

   event: 'search',

   data: {

      profileKey: 'XXX',

      searchTerm: 'Brabantia'

   }

});

Stap 2: Data ophalen uit Tweakwise

Om de verwerkte data in je shop te tonen moet je het ophalen uit Tweakwise. Dit doe je met een parameter die je op alle relevante pagina’s inbouwt.

Zie https://developers.tweakwise.com/ onder Navigation voor verdere informatie.

Het ophalen van de data hebben we voor Magento klanten extra makkelijk gemaakt.  

Vanaf onze Tweakwise extensie versie 3.3.0 ondersteunen we de Personal Merchandising feature. Binnen de extensie is er een nieuwe module toegevoegd: Personal Merchandising:

Wanneer je deze op ‘Yes’ zet, kun je aangeven in welke cookie de profilekey opgeslagen wordt:

Dit is dezelfde profilekey als die jullie meesturen in het meetscript van punt 1.


Kom je er na het lezen van de relevante artikelen nog steeds niet uit?

Deel artikel

Link gekopieerd naar klembord

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Support omgeving te analyseren.

Meer weten? Bekijk onze cookieverklaring.

Sluit melding